Popular posts  

Nukutawhiti karakia

- -

This karakia gives thanks for the bountiful and delicious kai that has been prepared for you. Te Rarawa te Iwi. . . Te-Ngaru-Nui, Te Ngaru-Roa, Te-Ngaru-Paewhenua. Tēnā ko hau ko Māui-tikitiki-o-te-rangi takawai whiti takawai tai, he tū whai pō, he tū whai ao. . Nukutawhiti te Whare Tupuna. Nukutawhiti. Ko ngā kupu tīmatanga ēnei o te karakia a Nukutawhiti o Ngā Puhi (te irāmutu a Kupe) i taki i tōna taetanga tuatahi ki te whanga o Hokianga Whakapau Karakia. Rahiri, the 17th century founder of the Ngapuhi iwi, was born at. Ko ngā kupu tīmatanga ēnei o te karakia a Nukutawhiti o Ngā Puhi (te irāmutu a Kupe) i taki i tōna taetanga tuatahi ki te whanga o Hokianga Whakapau Karakia. Mataatua. The wharenui is Nukutawhiti, the wharekai is Ruamamao and the whare karakia is Ripeka Tapu. On. Nukutawhiti used his toki (adaze) to rework and balance Matawhaorua and renamed it Ngātokimatawhaorua as a consequence of his mahi. . Tēnā atu te rōanga, arā, he tangi tapu, tēnei mo Nukutawhiti. Emerging from the interior of the earth This tupuna Tuputupuwhenua came from the interior of the earth. Kupe gave the waka tāpu, Matahourua to his grandnephew Nukutawhiti to travel from Hawaiiki to Hokianga. . Ara-i-te-uru Niua (Niwa/Niniwa) Ngā ngaru tapu e toru o Nukutawhiti me Ngāpuhi: Ngarunui Ngaruroa Ngarupaewhenua Ngāpuhi me Te Āewa Te karakiaNukutawhiti, 'E kau ki te tai e' Ngāpuhi whakataukī: "Kotahi ki reira, ki Araiteuru. . When the two tupuna Nukutawhiti (Ngatokimatawhaoorua Waka) and Ruanui (Mamari Waka) entered the Hokianga Habour, they set about building their respective whare. Nukutawhi is known to have had an extensive repertoire of karakia that he issued at every stage of the voyage. Te Ariki o runga ko Nukutawhiti ra. The local Parahaki Marae and Parahaki meeting house is a meeting place for the Ngāpuhi hapu of Ngāti Horahia,. Ripeka Tapu te Whare Karakia. Nukutawhiti begat NGARUNUI (m). Nukutawhi) is known to have had an extensive repertoire of karakia that he issued at every stage of the voyage. . karakia 1. (noun) incantation, ritual chant, chant, intoned incantation, charm, spell - a set form of words to state or make effective a ritual activity. (verb) (-tia) to recite ritual chants, say grace, pray, recite a prayer, chant. Using karakia is an opportunity to set the scene and open the meeting in a manner that acknowledges that there is a united focus for the purpose of the meeting. The voyage of famous Polynesian navigator Nukutawhiti from Hawaiki to Aotearoa has been brought to life in a ground-breaking online narrative for schools. This famous 1824 drawing by the missionary Thomas Kendall shows him in the first state of. 0 Comments. EN. The voyage of famous Polynesian navigator Nukutawhiti from Hawaiki to Aotearoa has been brought to life in a ground-breaking online narrative for schools. Kupe instructed. EN. See Nukutawhiti photos and images from satellite below, explore the aerial photographs of Nukutawhiti in New Zealand. Share this item Post to Pinterest Post to Facebook Post to Twitter Using this item Flickr: pixmad's photostream. . met_scrip_pic can someone on probation travel out of the country.

Other posts

y>